Sunday, 26 January 2014

Paŝoj al Plena Posedo - Tre Moderna Fabelo

Antaŭ 90 minutoj mi komencis lerni Esperanton serioze. Mi legis la unuan ĉapitron "Tre Moderna Fabelo" el la libro Paŝoj al Plena Posedo, kiun verkis mondfama poeto William Auld. Mi jam faris ekzercojn. Mi ne scias se la respondoj, kiujn mi tajpis, estas ĝustaj. Mi kopiias kaj algluas la respondojn, kiuj nun trankvile kuŝas en KWrite dosiero, sube. Mi planas paroli al aliaj studentoj, legi iliajn respondojn, kaj montri al ili miajn respondojn por koretado. Tial tiu ĉi afiŝo estas pli malpli dokumentujo, kiu sekure protektos respondojn de ekzercoj de la ĉapitro unua de la Auld-a libro.

1. Leginte la supran fabelon, respondu jenajn demandojn: 
 1.  "...sur la tablo ne mankis glasoj." Tio montras ke Sen Dubo kaj lia amiko trinkis ion.
 2.  Ripsrops haltigis sian aŭtomobilon proksime al Kopenhago por aĉeti domajn varojn.
 3.  La rano parolis per dana.
 4.  Ripsrops estis homo, kiu ne ŝatis elspezi monon.
 5.  Ripsrops donis al la rano akvon kaj manĝaĵon dum la vojaĝo.
 6. Neniam antaŭ tiu vespero, strangulo petis Ripsrops-on por doni al li/ŝi lokon por dormi en sia domo.
 7.  S-rino Ripsrops ne estis hejme.
 8.  La rano ŝanĝis sin al princino.
 9.  La reĝidino vestis malmultajn vestojn.
 10.  La rano ŝanĝis sin al reĝidino.

2. Jen estas kelkaj respondoj, skribu la faritajn demandojn.

 1. Kiel li nomiĝis?
 2. Kie li estis? Kien li veturis?
 3. Kion li faris post aĉeti homajn varojn ĉe benzinputo?
 4. Kiel rano konvinkis Ripsrops-on?
 5. Kial Ripsrops malfacile kredis ke la rano sentis malvarmon? 
 6. Kion faris Ripsrops per la rano?
 7. Kie Ripsrops metis la ranon?
 8. Kiel agis Ripsrops kiam li vidis ke la rano ŝanĝis sin al reĝidino?
 9. Kion parolis la reĝidino?
 10. Kion demandis Sen Dubo al sia amiko?

3. Kion, laŭ via opinio, diris s-rino Ripsrops al sia edzo, kiam rakontis sian historion? (Skribu detale!)

La edzino tute ne kredis la vortojn de Ripsrops. Ŝi pensis ke li trinkis alkohalon. Ŝi haltigis aŭskulti al li kaj okupis sin pri aferoj de domo - kuirado, purigado, kaj dormado. La suno leviĝis oriente. Ripsrops ne dormis tutan nokton. Aŭskultinte lian nekredeblan kaj senĉesan rakontadon pri mistera kaj magia rano, s-rino decidis telefoni psikologon. Najbare loĝanta psikologo alvenis. Ŝi diris al ŝi ĉion, kion ŝi sciis. Ekde tiu ĉi momento, nur la psikologo kaj Ripsrops parolas. S-rino Ripsrops ne vizitas sian edzon en malsanulejo ofte.

4. En la sekvantaj frazoj, elektu la ĝustan vorton inter krampoj:

(1) Ĉar mi supozis lin findina, al mi ne supozigis la malveron.
(2) Ĉar mi volis mem ripozi, mi klopodis ripozigi la infanon.
(3) Viaj deziroj efektiviĝos se vi scios mem efektivigi ilin.
(4) La fortegulo teruris la vilaĝanojn, ili tiel teruriĝis, ke ili forkuris.
(5) Unue li enlitigis siajn gefilojn, poste li enlitiĝis mem.
(6) Tiu libro datiĝas de la deka jarcento; fama historiisto datis ĝin.
(7) Eksterleĝuloj kaptis la vilaĝon; per tio multaj havindaĵoj kaptiĝis.
(8) Kiam mi elputigis akvon, samtempe elputiĝis tri ranoj.

5. Jen estas kvin adjektivoj; substantivigu ilin, kaj uzu en frazoj:

Moderno -
Modesto - Modesto estas virtuo laŭ tri grandaj semidaj religioj - kristiismo, islamo, kaj judismo.
Ordinaro -
Sobro - La staton de sobro ne ŝatas alkohalemuloj.
Certo - Certo kaj amo ne estas bonaj amikoj; amo deziras necerton kaj testas geamantojn per necerto.

6. LA RANO FROSTAS, KIAM ESTAS VARME. Post "esti" kaj "iĝi", kiam mankas subjeko la predikativo havas adverban finaĵon (ne adjektivan). Skribu propoziciojn, kiuj enhavas jenajn frazojn.

(a) estis froste - Mankis sunlumo, tial estis froste.
(b) estos danĝere - Ŝia urbe loĝas multajn ursojn, vojaĝo tien estos danĝene.
(c) estas malvarme - Pro la neĝado de pasinta nokto ankoraŭ estas malvarme.
(d) estis nekontentige - Maĝnu malsukcesis edziĝi al Laila, la morto de iliaj korpoj kaj ilia amo estis nekontentige.
(e) estas ĝojige - Pasintjara surpriza vojaĝo de eksterteranoj estis ĝojige.
(f) iĝis certe - Post la Dua Mondmilito, iĝis certe ke la angloj liberigos Baraton.
(g) iĝas neeble - Pro la surpriza laborhaltiĝo de benzinputoj en la Saharo, veturado en la dezerto iĝas neeble.
(h) iĝos urĝe - Pro multa uzado de aŭtomobiloj dum multaj jaroj, protekto de la tera ĉirkaŭaĵo iĝos urĝe.
(i) iĝis mallume - Iĝis mallume kiam teroristoj haltigis la solan elektrostacion en la urbo.
(j) iĝas nedezirinde - Oni diras ke malsukcesa viro kaj maljuniĝanta virino rapide iĝas nedezirinde.