Friday, 25 March 2011

ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ

ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਵ ਨਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਹੇਠ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲ਼ਣੀ ਸੀ
 
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਤਿਨੀ ਅੱਖਰਾ ਵਿਚ ਲਿੱਖਣ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ SMSes ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇਃ

O yâre djaldî-djaldî pahountche. Ithé tân pangâ î pæ géyâ è. Call tân ousné mænou coudje nahî quehâ sî parre adjdje lagdâ è que ô mænou tchhorhegâ nahî.

ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਃ

O yaar jaldi-jaldi pahunch. Ithe taan panga i pai geyaa e. Kal taan usne mainu kuj nahi keha si par ajj lagda he ki o mainu chhorega nahi.

Friday, 18 March 2011

Quante ric es le Riccos Indian?

Sape vos jam como facer addition e division? O, in parolas altere, como adder e divider per numeros? Sin dubita vos respondera affirmativemente!

Nunc io ha un problema mathematic. Si il vos place, adde le numeros, qui vos trova sur isto sito web. Ecce numeros representa le ricchessa del 100 plus ric Indianes in milliones dollares statounitese.

Io jam ha facite le addition e io trovava ci resultato: $300,292 milliones dollares statounitese. Ecce representa le ricchessa combinate del 100 plus ric Indianes.

Nunc divide le resultato per US $1,310,000 milliones. Isto numero es le Producto Interior Brute (PIB) de India.

Quando io divideva ecce duo numeros e multiplicava le resultato con 100, io trovava 23 (approximativemente). Un studento pro mathematic pote facilemente explicar a vos que 23 es le percentage que monstra que sol 100 persones in India possede 23% su PIB.

Congratulationes! Vos justo nunc ha trovate que ricchessa del plus 100 face 23% ricchessa de India; un pais de 1,155 milliones persones.

Que es le condition in vostre nation?

Friday, 4 March 2011

Aren't there any Arab Revolts in Iraq?

I'm surprised why it didn't occur to me earlier. It's been almost two months since the Arabs started coming out in the streets with slogans against their leaders. The dictators of Tunisia (I confess I hadn't even heard about the country until a couple of months ago) and Egypt have been forced to resign and it's only a matter of time before Libya's leader goes too.

BBC (I listen to it the most) is gushing about an Arab Awakening and we are being increasingly asked what will happen to the regimes in Algeria, Bahrain, Iran, Jordan, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Yemen and Central Asian Republics or Stans

That's fine but did you notice one thing? Where is Iraq? Nobody is talking about it. Is it because the Americans have already installed a pro-people regime there or the media have been signaled to not to touch it?

I can understand the pressure, if there is any, on the BBC but I don't understand why Al Jazeera (my favorite for the past few days) is silent about the events in Iraq. 

Today afternoon I did some search on the situation in Iraq and found an interesting news report on the website of Azzaman, an Iraqi newspaper. The website is in Arabic but you can read the report here in English. I may not be an expert on the politics of Middle-East but I believe I know enough to weed out propaganda from good journalism and this report falls in the latter category.

Prient Olivier, som maaf!

Kamo id bahsa ma ne poitto faham meg. Kamo kheisse id ed ne tik bahm malye. :(

When Robert chose Lingwa de Planeta as his preferred language for writing literature in 2010, he also said he was putting learning Sambahsa "on hold" because of "insufficient documentation." He called it the most perfect of all languages he had examined and it was back in June last year. 

Now, we are three months into 2011 and I don't think the situation has improved a lot in terms of documentation. It doesn't mean the author has gone dormant. He continues to translate texts, has made online the second edition of the 12,000-word Sambahsa-English Dictionary and even uploaded a verb conjugator on the internet. In spite of all this I am still finding it hard to learn the language and the possible could be that I've never learned a language with case system. I believe I need to know more about the cases (not just the rules) and for this reason I think it would be better if I learned some Russian and got a taste for how case system functions before picking up Sambahsa again.

Day before yesterday I started learning Russian again and if things go well I should be able to complete the first volume of Learning Russian by Nina Potapova between two to three months. Only then will I start learning Sambahsa again. By the way, I couldn't go past Katakana in Japanese. It's been put to rest too.